Hình đại diện của vw7193922vw
@vw7193922vw
Làm thành viên từ 20 tháng 3, 2009
0 Đề xuất

vw7193922vw

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO I am working in Software development and System Administrator for the past 3 [login to view URL] experience in developing and testing .Net,Php,Java technologies. ## Area of Expertise Operating Systems : Windows Server 2000/2003/2008, Linux Ubuntu / Red hat / Cent OS Servers: Citrix 4.5 Presentation Server, ISA 2006, Exchange Server 2007, VMWare ESX Web Servers: IIS, LAMP, Apache Tomcat Languages : C,C++,C#,VB,Php, Java. Open Sources : Joomla,Magento Microsoft Technologies : ASP .Net Databases : SQL Server , MySql 
1 Nhận xét
0.0
  • 17%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự