Ảnh đại diện của w3soln
@w3soln
Member since Ngày 28 tháng 01 năm 2012
4 Đề xuất

w3soln

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a Graphic Designer and Web Developer.I turn your beautiful design (PSD, PNG, AI, etc.) into a hand coded, pixel perfect and w3C compliant XHTML/CSS & Responsive beauty every time. My Expertise : ------------------ XHTML, HTML-5, CSS-2.0, CSS-3.0, php, word-press .Responsive, Bootstrap, Foundation, Skelton, Parallax- jQyary – Ajax Effects. I am following these Standards : ---------------------------------------- ++ w3c Validated. ++ Clean Hand coded. ++ Semantic Markup. ++ Cross-Browser Compatibility. ++ Pixel Perfect. ++ SEO optimized. ++ Light-weight tableless. ++ Cufon/font-face/Google font For Non-System Fonts ++ Commented and shorthand CSS. ++ Dynamic web effects using JS/jQuary/Ajax/MooTools. ++ Using responsive or fluid technology for iPhone, iPad, tabs, smart phones. Please hire me and you would love to work with professional who believe in long term relationships. Regards, Shoaib Iqbal
$20 USD/giờ
11 đánh giá
4.0
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 38%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Front-end Engineer

Mar 2009 - Dec 2013 (4 years)

I had worked 4 years in this company as a Front-end Developer.

Chứng chỉ

Graduate on Management (2010)

Tejgaon College.

4 Years Complete Graduation on Management.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự