Hình đại diện của w3sparks
@w3sparks
Cờ của India Umaria, India
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 05 năm 2017
0 Đề xuất

w3sparks

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, This is Vivek, a professional website developer as well as Designer. I've been working as a web developer for past five years have taken up projects in PHP, Wordpress and HTML/CSS. How your business can get smarter ============================================================== Analytics | Cloud | Customer Engagement | Financing | Mobile | Services | Security | Logo Design Main focus areas are 1) Mobile solutions (full cycle of Android and iOS development including BA, development and testing) 2) LAMP stack (PHP, Codeigniter , Cake PHP , Laravel , Yii, Leap, Doctrine, Joomla, WordPress, Drupal) 3) Java development (Spring, Hibernate, Tapestry, GWT, Vaadin, JSP, JSF, JasperReports, Apache, Grails). 4) Business Intelligence on MS and IBM tools (SSRS, SSIS, SSAS, Cognos, IBM DataStage). Looking for long-term relationship with some successful company.
$10 USD/hr
14 nhận xét
3.7
  • 73%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Project Manager and Developer

Mar 2017

Full Stack Developer

WordPress Developer

Jan 2015 - Feb 2017 (2 years)

Worked As WordPress Developer

Giáo dục

MCA

2012 - 2016 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự