Hình đại diện của w5rtcarijit
@w5rtcarijit
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ 6 tháng 12, 2018
0 Đề xuất

w5rtcarijit

Trực tuyến Ngoại tuyến
Expert in automation of web, mobile applications on various environment. Expert on stress, load and performance testing using frameworks and tools like LoadRunner / Jmeter. Automation of Restful APIs using tools and custom framework. Development of automation solution framework for applications and API like Mobile Edge Computing. Automation of Blockchain testing using Hyperledger projects. Skill Set: Java, Python, Robot Framework, Gradle, Git, TestNg, Selenium, Webdriver, Appium, JIRA, Bug managment, Test management, Mobile Edge Computing, API Automation, Restful APIs, BlockChain, Backend Developement & Automation, LoadRunner, Jmeter, ELK, Visualization, DevOps Automation, Jenkins, Android and iOS automation, Web Automation.
$22 USD/hr
1 Nhận xét
1.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

SDET

Jun 2014 - Jul 2017 (3 years)

Smoke, Sanity Testing of DICOM applications. Automation using Selenium, Appium. Automation of Android and iOS applications. Experience on native applications and cloud automation. Experience of Restful API automation on Python and Java. Defect review, test plan documentation and UAT support.

Technical Manager

Jun 2014

Automation of web, mobile applications using Selenium and Appium. API automation using tools like Postman and framework like Rest Assured. DevOps automation, Database validation and integration testing. Load and Performance Testing using LoadRunner and JMeter. Blockchain testing of infrastructure and functional. Managed End-to-End automation in CI/CD environment. Experience of BBD/TDD methodologies with Java and Python. Developing automation framework as per requirements of stakeholders.

Giáo dục

Bachelor of Technology

2010 - 2014 (4 years)

Bằng Cấp

Foundation Level Tester (2017)

ISTQB

Testing foundation, AGILE Methodology, Automation Concepts

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự