Hình đại diện của waqar21081974
@waqar21081974
Cờ của Pakistan Rawalpindi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 10 năm 2010
0 Đề xuất

waqar21081974

Trực tuyến Ngoại tuyến
Major Areas of Work: 1. Dissertation Writing including proposals in Accounting, Finance, Marketing and Human Resource; 2. Completion of Accounting Assignments relevant to all accounting subjects of all levels; 3. Execution of Corporate Reporting Assignments; 4. Financial Analysis and Reporting including computation of Ratios; 5. Financial Management and Corporate Finance Tasks; 6. Mathematics Assignments; 7. Calculus Assignments; 8. Statistics Assignments; 9. SPSS Analysis; 10. Budgeting including cash budgeting, revenue budgeting, capital budgeting; 11. Maintaining books of accounts 12. Preparation of financial statements 13. Preparing and processing Payroll 14. Preparing and processing Accounts Payables 15. Maintenance and analysis of Accounts Receivables 16. Loan offer analysis including preparation of loan amortization schedules 17. Inventory record keeping, analysis and valuation of inventory using different valuation methods 18. Preparation of fixed assets register 19. Bank and revenue reconciliations 20. Project Management Planning and other Activities.
$15 USD/hr
53 nhận xét
5.6
 • 80%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 94%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Finance Professional

Jan 2000

Accountancy Financial Management and Corporate Reporting Financial Analysis Application of Statistics Methods and Techniques Audit Tax Consultancy Due Diligence Company Incorporation

Giáo dục

M.B.A.

2003 - 2005 (2 years)

A.C.C.A

2006 - 2009 (3 years)

M.Sc

2000 - 2002 (2 years)

CPA

2015 - 2015 (1 month)

Bằng Cấp

Member (2010)

Association of Chartered Certified Accountants

Member of The Association

Microsoft Certified System Engineer (2002)

Microsoft

MCSE

Microsoft Certified Database Administrator (2002)

Microsoft

MCDBA

Chartered Professional Accountant (2015)

CPA, Canada

Accounting

Các xuất bản

Auditors Role in Minimizing Risk and Fraud

Chứng nhận

 • US English Level 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự