Ảnh đại diện của warudj
@warudj
Member since Ngày 17 tháng 03 năm 2007
2 Đề xuất

warudj

Trực tuyến Ngoại tuyến
Experienced digital electronic circuit and PCB designer.
$10 USD/giờ
68 đánh giá
5.7
 • 96%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của jdhb Project for warudj -- 8 $50.00 USD

  “Waru Dj, as always has done an excellent work on my project. I highly recommend him.”

 • hình của jdhb Project for warudj -- 7 $100.00 USD

  “Waru DJ, has done an excellent job in my project. I recommend this coder !00%.”

 • hình của jdhb Project for warudj -- 6 $100.00 USD

  “As always, Waru Dj, has done an excellent job in my project. I always recommend him as he is very reliable and cooperative to get the work done.”

 • hình của jdhb Project for warudj -- 5 $50.00 USD

  “Waru Dj, has done an excellent job in my project as always.”

 • hình của jdhb 32 BIT ATMEL Controller Board $50.00 USD

  “WAru Dj, has done an excellent job as always. Please use this coder he is excellent. JDHB”

 • hình của jdhb Layout of 130 Watts Power Supply $50.00 USD

  “Waru Dj, once again has done an excellent job in my project. I recommend him for any project.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự