Hình đại diện của wdanford
@wdanford
Cờ của United States San Antonio, Texas, United States
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

wdanford

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software: Assm & C real-time. FORTRAN, BASIC, C, PASCAL, Assm. Windows, MS Visual C++. Windows/MAC, CodeWarrior (C++, Pascal, Java). Test prog with CVI, LABWindows, VB. Port Linux to ARM custom platforms, device driver dev. Hardware drivers on x86 embedded (Qseven) platform. Hardware: Work with 6800, 6809, 68HC11, 68070, 68020. Embedded design 386EX, 6800, 6809, Hitachi H8/300, PIC, ARM. Assm & C prog of above for real-time. FPGA design using ABLE, CUPL, proprietary IDE. Other PLD, CPLD and FPGA. PWB with P-Cad, PADS, OR-Cad. Design VMEbus, DEC Q22 bus, STD bus boards. Design IEEE-488, Parallel, Serial. Design IrDA with Embednet stack. Low-band VHF design. Analog instrumentation design. Power control (SCR), power supply. Consumer, Industrial and Military. ATE with GenRad, Trendar, HP, Zentel. ATE with VXI / GPIB instruments, custom design. Web site: Database driven web sites, MySQL, php.
$50 USD/hr
1 Nhận xét
2.8
 • 50%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của catchall768 API Integreation Into Home Page [Sealed]

  “Excellent communication, good understanding of project, worked efficiently and in a timely manner. Very clear step by step communication.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự