Hình đại diện của web190117
@web190117
Cờ của India Khandwa, India
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 01 năm 2017
0 Đề xuất

web190117

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi , Hope you doing well , 8 years of experience in software development, customization, enhancement, implementation and integration using .Net and Dynamics CRM Excellent analytical, problem-solving and communication skills acquired while working on challenging projects in sales, services, technology, banking and insurance industries Extensive commercial development experience using Dynamics CRM, .Net, ASP DotNet, MVC, C#, VB DotNet, LINQ, Entity Framework, SQL Server, HTML(5), CSS(3), Java Script, J-Query and Bootstrap Track record of delivering results as part of team and as individual
$15 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Freelancer

Jan 2001 - May 2007 (6 years)

Sr. Software deveoper - Dynamic CRM - AX and etc.

Giáo dục

bca

2004 - 2007 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự