Ảnh đại diện của webafull
@webafull
Cờ của Argentina San Miguel De Tucuman, Argentina
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

webafull

Trực tuyến Ngoại tuyến
9+ years of work experience as full stack web developer Advanced: PHP, HTML5 , CSS3 (LESS, Bootstrap), Javascript (AngularJS, jQuery, Sencha, jQueryMobile), SOAP, REST, ElasticSearch APIs: Google Maps, Youtube, Paypal, Layar, Twitter, Mercadopago and others. Flash + AS3/AS2 + Streaming Object Oriented Programming and Design Patterns PHP Frameworks: Codeigniter, Symfony (+Doctrine) and CakePhp Mobile Apps: Android and PhoneGap Basic Knowledge: .Net, Delphi, Visual Basic, Java for Android Servers: Apache 2, IIS, nGinx, LigHttp, Node Database Engines: Mysql, MS Sql Server, Oracle 10g, PostgreSQL CMS: Wordpress – Drupal - Joomla Subversion SVN and GIT Cache Systems (Custom created cache systems, Memcache, and others), code optimizers (for faster compitaltion), optimized web pages for high traffic
$10 USD/giờ
3 đánh giá
2.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự