Hình đại diện của webanalyst
@webanalyst
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

webanalyst

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have specializations given below: Web design and website E-commerce solution Search engine development Interactive CD Presentation Corporate Identity design Illustration Book cover design Banner design Flash animation Flash application Online & Offline Games E-greetings Audio processing Video processing 3D Modeling 3D Animation Virtual Reality Complex Database designing Data warehousing Data mining Database encrytion N-tier application Credit card validation Tax calulating applications Client-server applications Single-user applications Game Development ( Direct-X) Game Development ( F-graph ) Application for PDA Kiosk development Customize application 2D or 3D animation etc.etc. Technologies are use: Flash Mx 2004Pro Flash Communication Server AMF PHP Flash Remoting Java PHP .Net C# Coldfusion etc etc. Database are used: MySQL, MS SQL, Access etc.
$20 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự