Hình đại diện của webcayon
@webcayon
Cờ của India Vadodara, India
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

webcayon

Trực tuyến Ngoại tuyến
A Global IT Outsourcing Company offers Web Applications Development, Mobile Applications Development, API Integration, Our domain expertise includes client server applications, Our areas of expertise are . -> Web Development ⤷ Frameworks : C#, MVC,Python -> Mobile Development : Android, ⤷ Frameworks : PhoneGap, Appcelerator Titanium ⤷ UI Frameworks : Cocoa Touch, Sencha, HTML5 -> Game Development : Android/iphone ⤷ Unity3D -> Payment gateways : Google Checkout, Skrill, PayPal etc. -> Website Design(UI/UX) : Graphic Design and Logo Design ⤷ Technolog: Angularjs,Nodejs,Bootstrap, CSS, Javascript, jQuery / Prototype, Photoshop. -> API Integration : Social Media, Shopping, Mapping, Finance, Security, Health, Travel, Sales/Marketing, Any Custom API and Many More. -> ERP Development: Odoo/OpenERP: Customization, Implementation, Server Maintenance, Support, Bug Fixing, Migration, Training.
$10 USD/hr
8 nhận xét
3.5
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 90%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Sr. Software Developer

Dec 2011 - Feb 2016 (4 years)

I have worked here as a Sr. Software Developer as well as Team Leader.

Giáo dục

BE Computer

2007 - 2011 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự