Hình đại diện của webcolonizer
@webcolonizer
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 05 năm 2013
3 Đề xuất

webcolonizer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Web Colonizer is a team of amazing developers. We are one of the toughest developers out there. Inspite of having brilliant skills, we have excellent problem solving skills. we are very good at taking unseen challenges and solving them within time. We can do almost anything. You just name it and we will do it. Profile : Experienced in cross-browser website building, HTML5, HTML, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, Smarty, XML,XHTML, Bootstrap, WordPress PHP program, MySQL, Email Signature/ Email newsletter, Payment Integration, Social media integration Key Skills : Ability to create a functional website from given design. Technical Experience : (x)HTML, HTML, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, and MySQL, ajax, jQuery, Bootstrap, Newsletter Designing Tools : Photoshop, Illustrator CMS/Blog/eCommerce: Costume Work, WordPress Availability 24*7
$20 USD/hr
118 nhận xét
7.3
  • 85%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự