Ảnh đại diện của webcolonizer
@webcolonizer
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 05 năm 2013
3 Đề xuất

webcolonizer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Web Colonizer is a team of amazing developers. We are one of the toughest developers out there. Inspite of having brilliant skills, we have excellent problem solving skills. we are very good at taking unseen challenges and solving them within time. We can do almost anything. You just name it and we will do it. Profile : Experienced in cross-browser website building, HTML5, HTML, CSS3, JavaScript, jQuery, Ajax, Smarty, XML,XHTML, Bootstrap, WordPress PHP program, MySQL, Email Signature/ Email newsletter, Payment Integration, Social media integration Key Skills : Ability to create a functional website from given design. Technical Experience : (x)HTML, HTML, CSS, CSS3, JavaScript, PHP, and MySQL, ajax, jQuery, Bootstrap, Newsletter Designing Tools : Photoshop, Illustrator CMS/Blog/eCommerce: Costume Work, WordPress Availability 24*7
$20 USD/giờ
108 đánh giá
7.1
  • 84%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng giờ
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự