Ảnh đại diện của webdev2013
@webdev2013
Cờ của Hong Kong North Point, Hong Kong
Member since Ngày 26 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

webdev2013

Trực tuyến Ngoại tuyến
Destiny 2013 is now offering Web development packages that are professionally designed, professionally written, and professionally Search Engine Optimized. Our Web design and development teams cater to all types of clients, from small to large businesses, as well as those seeking to simply establish an online presence for personal use. Our sites are designed, developed and written by the finest professionals in the world, and we consistently use the latest technologies, latest marketing strategies, and latest writing techniques, to assure that our clients sites are seen and bring results!
$10 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự