Hình đại diện của webdevangel
@webdevangel
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 11 năm 2017
0 Đề xuất

webdevangel

Trực tuyến Ngoại tuyến
Senior Developer & Programmer with 5+ Years of Experience with Html, Html5, javascript, nodejs, expressJS, Wordpress, PHP, MySQL, flash, as3 I had following skills : a. building web site with php&phpframework( WP, magento, drupal, CodeIgnitor...) ,Database(MySQL, mongoDB, firebase...). b. making template with front end(html, html5, javascript and javascript framework( jquery, angularJS etc..) c. making live video chat room with nodeJS, expressJS, and webrtc d. drag&drop, interactive and animation with html5 and javascript and also converting swf to html5. e. rendering 3d Object by using computer 3D graphic(openGL, webGL, ). f. animating and designing with flash, aftereffect and photoshop. g. making algorithm and coding with c/c++/c#, vb, VBA.
$50 USD/hr
20 nhận xét
4.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

building tutee/tutor

Apr 2016 - Jun 2016 (2 months)

The site is tutee/tutor site with video/audio/text chart, uploading files, editing code, drawing annotation and screen share between tutee and tutor.

Tool of making diagram Html5 and javascript.

Mar 2016 - Apr 2016 (1 month)

This is similar the boardgame.

e-Learning site

Nov 2015 - Dec 2015 (1 month)

This is the e-learning site by using WP, php, html5 and javascript.

Design tool of 2d room (floor plan)

Feb 2014 - Aug 2014 (6 months)

This tool is making design of floor plan for room.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự