Hình đại diện của webdevelopmentco
@webdevelopmentco
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

webdevelopmentco

Trực tuyến Ngoại tuyến
We specialize in following tools & technologies - Web Development - PHP - Code Igniter framework - Cake PHP framework - Zend Framework - Ruby on Rails - Facebook Application Development. - Data Extraction through Screen Scrapping We are startup specialist. We will take care of all phases like planning, risk assessment, design, development, testing/QA, deployment and Support.
$15 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.4
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Software Engineer

Jul 2008

Web Development

Giáo dục

BS (CS)

2003 - 2007 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự