Ảnh đại diện của webdevelopmentco
@webdevelopmentco
Member since Ngày 29 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

webdevelopmentco

Trực tuyến Ngoại tuyến
We specialize in following tools & technologies - Web Development - PHP - Code Igniter framework - Cake PHP framework - Zend Framework - Ruby on Rails - Facebook Application Development. - Data Extraction through Screen Scrapping We are startup specialist. We will take care of all phases like planning, risk assessment, design, development, testing/QA, deployment and Support.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
3.4
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Software Engineer

Jul 2008

Web Development

Giáo dục

BS (CS)

2003 - 2007 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự