Ảnh đại diện của webdeverdotnet
@webdeverdotnet
Cờ của United States Desert Hot Springs, United States
Làm thành viên từ Ngày 30 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

webdeverdotnet

Trực tuyến Ngoại tuyến
My Portfolio:
$20 USD/giờ
5 đánh giá
3.6
  • 70%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự