Ảnh đại diện của webdevt
@webdevt
Member since Ngày 23 tháng 11 năm 2005
1 Đề xuất

webdevt

Trực tuyến Ngoại tuyến
Highly skilled web developer with more than 10 years experience. Can finish any job before deadline.
$20 USD/giờ
50 đánh giá
5.4
  • 98%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

System Administration

Jan 2004

I've made a service for Free UNIX Shell accounts in the past. It is still active at phreebsd(dot)org I've done a lot of security and shell scripting to make this server unbreakable. Installation of apache, mysql, postfix, ftpd, ffmpeg, php or anything else is just one of my other skills.

PHP

Mar 2002

I've spend years on web development with PHP and MySQL. First it was my hobby and then became my job.

Giáo dục

Web Developer

2000 - 2012 (12 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự