Ảnh đại diện của Webgraffs
@Webgraffs
Cờ của Australia Marsden, Australia
Thành viên từ November, 2007
0 Đề xuất

Webgraffs

Trực tuyến Ngoại tuyến
Garry is relatively new to the website design industry and is currently completing a Bachelor of Arts in Internet Studies. Artwork has been his life from a signwriting apprenticeship in 1986 to producing artwork in various genres, including oils, pastels, cartooning and working in the tattoo industry both creating artwork for the studio's and working as a tattooist future looks bright in website design and having a varied view of what art is comes through in his Illustrations and Website Design.
1 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự