Hình đại diện của webinfo91
@webinfo91
Cờ của Italy Firenze, Italy
Làm thành viên từ 20 tháng 11, 2018
0 Đề xuất

webinfo91

Trực tuyến Ngoại tuyến
A passionate web and mobile app programmer, having 5 years of experiences of Web and Mobile Development, I'm trying to change the world with clients business. >Web Development: -Front-End JS frameworks: ● React (Flux, Redux, Redux-Saga, React-Apollo): Expert. ● React Native: Intermediate. ● Angular, Backbone, jQuery: Intermediate. ● JS testing frameworks: Jest, Enzyme: Intermediate. -Backend development: ● Node.js, Express, Mondodb, Graphql, Apollo (Expert) ● PHP / Symfony / Laravel / Yii / CakePHP / CodeIgniter (Expert) >Mobile Development : ● Android(Java) and iOS(swift / objective C) ● Hybrid App Development ( React Native, Ionic Framework, Flutter) >Addtionial Supports I can provide: ● Server Management - AWS or any other type of Windows or Linux Server. ● Payment Integrations ● Database Management - MongoDB, GraphQL, Firebase, MySQL, Sqlite, PostgreSQL, Oracle etc ● Google Map, Push notification, Twillio, Third party API, Rest Api development and so on. Sincerely.
$40 USD/hr
5 nhận xét
2.8
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • HTML Level 3
  90%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  84%
 • HTML Level 1
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự