Ảnh đại diện của webmaster101
@webmaster101
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 10 năm 2006
0 Đề xuất

webmaster101

Trực tuyến Ngoại tuyến
Latest Work! - created everything from graphcis to final cms all to w3c validation (sliced and hand coded template in XHTML Transititional 1.0 and CSS all W3C valid) (designed all website and hand coded all template files in XHTML Transitional 1.0 and CSS all W3C valid) (designed all website and hand coded all template files in XHTML Transitional 1.0 and CSS all W3C valid)(Design being updated!**) (designed all website and hand coded all template files in XHTML Transitional 1.0 and CSS all W3C valid) (did some PHP to make the website more dynamic for Stace!) (edited a lot of PHP code to add more functionality to dotproject for Stace) (designed all website and hand coded all template files in XHTML Transitional 1.0 and CSS all W3C valid)(Website currently ready for launch March 25th)
$20 USD/giờ
9 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự