Ảnh đại diện của webmentors2009
@webmentors2009
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

webmentors2009

Trực tuyến Ngoại tuyến
My only vision is to satisfy customers and buyers and make a reliable provider profile in this freelancing team specialize in Gmail account creation ,Youtube accounts ,facebook accounts & Video uploading
$5 USD/giờ
34 đánh giá
5.9
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự