Hình đại diện của websat13
@websat13
Cờ của Algeria Tlemcen, Algeria
Làm thành viên từ 21 tháng 4, 2014
5 Đề xuất

websat13

Trực tuyến Ngoại tuyến
hello everybody i have now over 4 year working at a freelancer, and i have also 10 years experience in developing embedded systems. i have skills in general electronics, PCB design (altium designer and eagle cad), simulation software (Proteus), Programming Software (Keil C51, C166, MikroC (PIC, 8051, AVR), MPLAB (C18,10F,12F, 16F), Code Vision AVR, Hitech (PIC, AVR) andWinAVR.). i have also skills in differents kinds of microcontrollers programming (Microchip,Avr,Stm,Arduino) and communication systems (Bluetooth, Wifi,zigbee). i have made a lot of projects and all the employers i have had are satisfied. so i am ready to go at any time .
$20 USD/hr
62 nhận xét
6.1
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 96%Đúng ngân sách
 • 86%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

R&D engineer

Jan 1993 - Dec 1998 (5 years)

Giáo dục

electronic engineer

1985 - 1990 (5 years)

MASTER II OF ELECTRONICS INSTRUMENTATION

2013 - 2014 (1 year)

Bằng Cấp

electronic engineer certificate (1990)

Các xuất bản

REAL TIME EXECUTION CORE

in this publication, we disciuss about real time multiprocessing execution core.

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  89%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự