Hình đại diện của webtechdev
@webtechdev
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 02 năm 2011
6 Đề xuất

webtechdev

Trực tuyến Ngoại tuyến
Daily communication, quick response, feedback after project delivery, real time support. ✔ Wordpress ✔ Laravel ✔ Yii ✔ Magento ✔ Codeigniter ✔ Joomla ✔ PHP ✔ MYSQL Web Development Services ✔ PHP and WordPress development ✔ Custom Application Development ✔ E-commerce development (Magento, WooCommerce) ✔ Responsive website design & development ✔ Mobile App Development Web Design Services ✔ Web Design ✔ Logo Design ✔ Brochure Design ✔ Stationery Design ✔ Book Cover Design ✔ Business Card I assure you quality results. Client satisfaction is my first priority!
$15 USD/hr
143 nhận xét
5.9
  • 98%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Web Application Developer

Jan 2008

Currently work at DevBatch as a Senior Web Application Developer.

Giáo dục

Bachelor Of Science In Computer Science (BSCS)

2004 - 2008 (4 years)

Bằng Cấp

PHP Web Application Developer (2006)

EVS Professional Training Institute

Certification Objectives: After this course student will be able to: Develop interactive Web pages using XHTML, HTML/DHTML & CSS Create interactive forms that capture and validate user input using JavaScript Capture, retrieve and display information via a MySQL database Effectively use Macromedia Dreamweaver MX for rapid website development Control Java Applets, ActiveX Controls and other plug-ins Enhance PHP programming skills to successfully build interactive, data-driven web applications Design & Implementing commercial level databases for web applications Establish, configure and maintain an intranet or Internet Web site Designing & Using XML Web Services in PHP Create interactive and rich user interface of the web application using AJAX. Deploy, Maintain & Market Web Sites & Web Applications

IELTS (2011)

Cambridge University

English READING,WRITTING,SPEAKING,LISTENING

Professional Java Training (2013)

University of Punjab

Professional Java Training

Các xuất bản

Web Technology Developer

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự

Những bài báo được đăng gần đây