Hình đại diện của webwhiz1979
@webwhiz1979
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 11 năm 2006
0 Đề xuất

webwhiz1979

Trực tuyến Ngoại tuyến
Web Whiz has over 2 years of experience and is well positioned as a leading solution provider in the web and Internet domain We have a team of professionals who are very skilled and customer focused Our commitment and expertise lies in achieving our customer's goals and requirements by making an immediate and visible impact on their visions and goals. Our aspect: 1) 2 yr. experience as a web designer . 2) The website will be fast and will have major browser support. 3) We will design a Clean, professional eye catchy and user friendly website/logo/banner/flash animation. 4) over 100 very satisfied clients
$8 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự