Hình đại diện của webwriter16
@webwriter16
Cờ của India Louisville, India
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

webwriter16

Trực tuyến Ngoại tuyến
Experience Always Counts..! We have the experience of working on more than 1200 videos in 2 Years. Our bags are full with Commercial videos, business videos, products and services videos. Live shooting, 2D & 3D Animation and use other effects is our speciality.
$50 USD/Giờ
các đánh giá về 6
3.2
  • 40%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Video Artist

Jun 2008

I started as a writer but now working as full time video artist.

Giáo dục

Graduation

2007 - 2010 (3 years)

Bằng Cấp

Best Actor (2007)

Shri Ram Centre

For Acting as female

Các xuất bản

Geet

This is one my creation which is still on way... yet to go and yet to publish.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự