Hình đại diện của webzonenetwork80
@webzonenetwork80
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 08 năm 2017
0 Đề xuất

webzonenetwork80

Trực tuyến Ngoại tuyến
My motto is to provide high quality work and client satisfaction delivered before your deadline. | Android | iPad | iPhone | Laraval I Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Magento | Joomla | Wordpress | Drupal | HTML5 I Mobile Application | Web Applications | Games | My Android/iOS mobile App Experienced - Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - PhoneGap apps , Dating app, Elearning , Life Style , Quiz app , Uber Style App - Dating apps, Google Map/GPS system apps, - Chat apps, Restaurant delivery apps, Educational apps, Navigation apps - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, - Travel apps (like ), Business Advertisement apps We have more than 4 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, JOOMLA, WORDPRESS, , HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile apps
$10 USD/hr
18 nhận xét
4.2
 • 89%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

web designing & development

Jan 2017

STILL WORKING WITH SEER SOFTWARE SOL

Giáo dục

BSSE

2013 - 2017 (4 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  89%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự