Hình đại diện của WhizSolutions
@WhizSolutions
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 06 năm 2005
0 Đề xuất

WhizSolutions

Trực tuyến Ngoại tuyến
I possess wide experience in Windows, Windows technologies, Software Development, Database and Internet Technologies. If you are looking for talented developer and designer to build customized solutions for your business or you want to take your business online then I may be considered as the right choice. When developing web sites and softwares i use the combined talent of my programming and graphic design abilities to assure that your project is programmed to perfection and visually appealing Technologies: Operating System Microsoft Windows Server 2000/2003 Microsoft Windows 98/ME/2000/XP Databases / Server Microsoft SQL Server 2000 MySql Access 97/2000/XP Web Programming HTML/DHTML/XML ASP/ASP.NET/PHP Web Design / Animation Adobe Photoshop Macromedia Flash MX Macromedia Dreamweaver MX Corel Draw Solutions Development Technologies Microsoft .Net Studio Visual Basic
$6 USD/hr
1 Nhận xét
1.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự