Ảnh đại diện của WhyTeaCo
@WhyTeaCo
Cờ của United States Livingston, United States
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

WhyTeaCo

Trực tuyến Ngoại tuyến
10 yrs of programming on Windows platform for financial industry, all stages of development.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự