Ảnh đại diện của wik
@wik
Cờ của Ukraine Donetsk, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

wik

Trực tuyến Ngoại tuyến
Date of birth: 24 November 1982 Citizenship: Ukraine Family status: not married EDUCATION Computer Engineer/Systems Analyst degree in IT from Kharkov national technical university (Ukraine); WORK EXPERIENCE: 2006 - PRESENT. - Web Developer, Freelancer, Consultant; 2004 - 2005. «Virtual Co»., Donetsk. Ukraine. Position: Network administrator/programmer 2004 - Jan 2005. «Engineer-service», Donetsk. Ukraine. Position: Programmer. 2003 - 2004. «Virtual Co»., Donetsk. Ukraine. Position:System and Network ad ministrator 2001-2003 Lyceum «auto-services» #114., Donetsk. Ukraine Position: The teacher part time LANGUAGES: Ukrainian, Russian, English.
$20 USD/giờ
28 đánh giá
7.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 28%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự