Hình đại diện của wininfoway
@wininfoway
Cờ của India Rajkot, India
Làm thành viên từ 2 tháng 3, 2017
0 Đề xuất

wininfoway

Trực tuyến Ngoại tuyến
10+ years experience of dot net / php technology • C#.NET 2.0 – 4.5, VB.NET • ASP.NET MVC 2-5, Razor • ASP.NET Web Forms • Windows Forms • WCF, ASP.NET Web Services, SOAP, ReST, ASP.NET WebApi • Systems Analysis and Design • JavaScript, jQuery, Ajax ,AngularJS • HTML / VBScript /JavaScript / MetroUL XML/XSLT/CSS/JQuery/Responsive • SQL Server 2000 - 2008 R2,2012 / Orcael 10G / MySQL • Entity Framework, [login to view URL], Linq to Sql, Database Design , BLTool Kit • Subversion, Git,SVN,HG, Source Safe, Team Foundation Server • Dev Express /Telerik RadControls for Ajax • Kendo UI For MVC • Facebook Application • PHP / WordPress • Less / SASS • Paypal / Payeezy Payment Getway Specialties: i have better skill in doing analysis and fast learning skills with new technologies and very specially to represent same to the people. Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best.
$25 USD/hr
8 nhận xét
5.7
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • HTML Level 1
  82%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự