Hình đại diện của Wladimir
@Wladimir
Cờ của Russian Federation Velikiy Novgorod, Russian Federation
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

Wladimir

Trực tuyến Ngoại tuyến
My skills: Evaluation: 1. Superficial knowledge 2. I have a notion 3. I used in the uncommercial projects 4. Successful application in the commercial projects 5. Constant application Programming Windows (32-bit all – 95/98/NT/2K) 5 — Win API 5 — Windows Sockets API 5 — GDI+ 3 — COM/DCOM 4 — Direct3D Database, API 4 — ODBC 5 — Oracle OCI 5 — Sybase CT-Lib Unix Standard POSIX 5 — pthreads 3 — RPC 4 — Berkley Sockets 2 — X, Motif/Lesstif, GTK+ Technologies 4 — CORBA (C++: Windows, Linux; Java) 4 — Constraction multi-tier systems 4 — XML, XSLT 3 — OpenGL Development and administration of databases 4 — Oracle 7.3, 8.1.6 (8i), 9i 4 — Sybase Adaptive Server Enterprise 11.x,12.x 4 — MS SQL 6.5-2000 4 — Sybase SQL Anywhere (Adaptive Server Anywhere) 5.5-7.x 4 — MySQL Programming languages 5 — C 5 — C++ 5 — Pascal (object pascal) 4 — Java 4 — Assembler x86 3 — Python Development environment/compilers 5 — Microsoft Visual Studio (C++, Java) 5 — Borland Delphi 5 — Borland C++Builder 4 — gcc, egcs, gdb Internet 5 — HTTP, POP, SMTP 3 — H.323 4 — DHTML, HTML, Java servlets, CGI, SSI 4 — PHP, JSP, ASP System administration and security 4 — IP-firewall, VPN 4 — DNS, DHCP 4 — Linux/Solaris (Unix) 4 — Apache Web server 4 — Squid Proxy Server 4 — Microsoft Windows 95/98/NT/2000 4 — Microsoft IIS, IAS Design of database and business processes, project management 4 — Sybase Power Designer 7.5 3 — Rational Rose 6.0/6.5/98 Version control systems 5 — SVN 5 — CVS 4 — MS VisualSourceSafe, Intersolve PVCS
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự