Hình đại diện của wontonesaju
@wontonesaju
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 01 năm 2005
1 Đề xuất

wontonesaju

Trực tuyến Ngoại tuyến
Company overview Wontone Technologies is the leading IT solution provider company in India . We are working in application development, customize software solutions, web designing, print media, hosting and domain registrations, multimedia. We are giving the solution related with the field of information management, content management, dynamic process development and database development. Service of assurance and faith Good faith always makes a long terms relationships and more future benefit. Assurance and faith always increases the security of work. We know how to win the satisfaction and give the maximum assurance to customer. Top coder in various other websites: 1. Upwork - More than 100 works and 1000 hours 100% scoring. 2. Freelancer - More than 100 works and 4.9% Rating.
$11 USD/Giờ
các đánh giá về 205
6.7
  • 91%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

Bachelor of information technology

1999 - 2002 (3 years)

Bằng Cấp

Advanced Diploma in computer engineering (2002)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự