Ảnh đại diện của wordpresscustom1
@wordpresscustom1
Cờ của United States Indianapolis, United States
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 10 năm 2009
0 Đề xuất

wordpresscustom1

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have the ability to create your website from top to bottom, including graphics, design, video editing, programming, eCommerce. I specialize in creating WordPress blogs to match existing websites, or turning existing sites into WordPress powered sites, but there is nothing I can't do. Through my 14 years in web development I have created every type of website you can imagine. You are only limited by our imaginations. No adult content sites please.
$50 USD/giờ
2 đánh giá
1.8
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự