Hình đại diện của writer13
@writer13
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 31 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

writer13

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I'm an Indian freelance writer with a flair for content writing. With a masters degree in Management under my belt, I'm honing my writing skills with a distance learning course from the London School of Journalism. I have had five years of writing experience and strive for par excellence writing quality. When working with me, you can be assured that you're getting the top most grade work in the industry which is unique and plagiarism free. There is a team of two people under me and together we provide services like content writing, article writing, proofreading, copy writing, translation etc. We have quick turnaround times and have many successful projects to boast of.
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 2
3.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự