Ảnh đại diện của WritersNotebook
@WritersNotebook
Cờ của United States Tampa - Apollo Beach, United States
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

WritersNotebook

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a single mom to a wonderful 7 year old son. I started my freelance business so that I could be here for him when needed. I have been a freelance writer for the last 20 years. I have been a webmaster for the last 10 years with my own websites. I have been published on many websites and several publications. I will work with you to ensure your satisfaction no matter how large or small a project may be.
$45 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự