Ảnh đại diện của WritingAway
@WritingAway
Cờ của Philippines Quezon City, Philippines
Member since Ngày 06 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

WritingAway

Trực tuyến Ngoại tuyến
I specialize in writing content for fashion, culture, lifestyle, travel, and technology niches. Engineer by training, writer by profession, and artist by belief.
$60 USD/giờ
10 đánh giá
3.5
  • 71%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Article Writer/Rewriter

Apr 2007 - May 2012 (5 years)

General web content writer for a variety of niches. Dedicated to at most two clients at any one time for the entire period to ensure quality of work.

Transcriber

Mar 2006 - Apr 2007 (1 year)

Transcribing audio content into text, primarily for online streams and university office meetings and symposia

Giáo dục

Engineering

2009 - 2014 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự