Ảnh đại diện của WritingPro
@WritingPro
Cờ của United States Anywhere But Here, United States
Member since Ngày 24 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

WritingPro

Trực tuyến Ngoại tuyến
If there are voracious readers, I am a voracious writer. I write for no reason at all. I believe in the old school methods of writing with a pen and paper or with the typewriter. But the computer provides a promise of longevity. So now my garret has moved to a bigger cosmos that is the internet. I look forward to working with you.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
3.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự