Ảnh đại diện của wstevens
@wstevens
Cờ của United States Costa Mesa (los Angeles), United States
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 06 năm 2009
0 Đề xuất

wstevens

Trực tuyến Ngoại tuyến
Progressive experience over a period exceeding 5 years in the financial market. I also have expertise and vast professional experience in Financial analysis and accounting. I expertise in the usage of Microsoft excel tools such as macros etc to record data for monthly budgets and variances. Strong ability to initiate, introduce and manage new developments / systems / reports etc.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự