Profile image of xapp
@xapp
Flag of Germany Hamburg, Germany
Member since March, 2011
0 Đề xuất

xapp

Trực tuyến Ngoại tuyến
xapp is iPhone Developers based in Germany and has been a member since Mar 2011. xapp also can be hired as Objective C Developers & iPad Developers. xapp has completed projects such as Development of an iPhone App for a start-up company, iPhone app for length calculation & Quizzes for Moodle oniPhone/iPad.
3 đánh giá
5.5
  • 63%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 79%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự