Ảnh đại diện của xautoit
@xautoit
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 09 năm 2006
1 Đề xuất

xautoit

Trực tuyến Ngoại tuyến
PHP, Ajax, Jquery, CSS, HTML Linux , Apache , MySql, SSH Windows, MSSQL, Autoit,C++,Batch HTML, DHTML, CSS, XML, XSLT, PHP, MySQL, MSSQL, JavaScript, AJAX, AutoIt, Blowfish, openssl, JSON, oAuth, cURL, sockets, wget, regex, ADOdb, PDO, ffmpeg, imagick, gd, iconv, mbstring, imap, SimpleXML, soap, etc... CMS , frameworks, libs: Wordpress, DLE, Joomla, MODx, VirtueMart, osCommerce, OpenCart, phpBB , vBulletin, JQuery, CodeIgniter, etc... APIs: Google, Twitter, YouTube, Flickr, Facebook, Instagramm, Vkontakte, Amazon, Paypal, , Yelp, Skydrive, Bing, Betfair, Ebay, EchoNest, Lastfm , etc...
$10 USD/giờ
11 đánh giá
4.4
 • 88%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự