Hình đại diện của xbmkupr
@xbmkupr
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 03 năm 2017
0 Đề xuất

xbmkupr

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 13+ Years of experience in designing and developing solutions using SAP UI5, SAP FIORI, SAP HANA, SAP EP, SAP BPM/BRM, ABAP , JAVA etc. I am a full stack SAP Developer, and can work on Database Development (SAP HANA, SQL, HANA Modeling, XS Engine etc), Business Logic Development (ABAP, JAVA, EJB etc), User interface Development (UI5, FIORI, Web Dynpro (Java+ABAP), SAP EP, HTMLB, BSP, JSP etc), Process Management (Business Workflow, BRF+, BPM/BRM), and Cloud based development (HCP). Achievements: 1. Runner up for SAP HANA innovations award 2015. 2. Topic Leader for SAP EP in 2012. Featured on Home Page of SDN. Two blogs voted in SAP EP Top Blogs 2013. 3. SAP Certified Application Associate SAP HANA (Edition 2016) 4. SAP Certified Development Associate - Java with SAP NetWeaver 7.0 5. SAP Certified Development Consultant SAP Netweaver '04 - Enterprise Portal 6. Scored 100% in Open SAP UI Course.
$50 USD/hr
1 Nhận xét
4.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự