Ảnh đại diện của xelhackx
@xelhackx
Cờ của Argentina Benavidez, Argentina
Member since Ngày 11 tháng 05 năm 2015
1 Đề xuất

Ezequiel

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hola, quisiera proponerles mi experiencia como diseñador grafico en photoshop para hacer sus logos, diseños y/o portadas. El tiempo de entrega y el presupuesto puede variar dependiendo del trabajo que me den, aqui le dejo dos trabajos mios, gracias por su tiempo I can do anything you want to make you logo perfectly and awesome, if you choose me you will not regret!
$50 USD/giờ
2 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự