Ảnh đại diện của xmm
@xmm
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

xmm

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have developed informational systems for wholesale distributors, chain store, generally using Python language. I have designed and developed a graphic subsystem for automatic generation of Python language code for Sybase PowerDesigner (UML Case System). I have good experience in software design, OOP, UML, Design Patterns, SQL. Also I have very good experience in the next areas of Unix/Linux administration: distributed mail system with antivirus, anispam filters, diskless stations, VPNetworks based on IPSec and GRE protocol with dynamic routing protocol OSPF.
$15 USD/giờ
4 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của TZN Project for "xmm" for 8 hours [Sealed]

  “I have paid this provider $100 for 8 hours of work. This 8 hours of work is divided into two parts: 4 hours of work this provider has already completed for us and 4 hours of work which this provider has not yet completed but will complete for us soon.”

 • hình của TZN Project for "xmm" for 4 hours for $50 [Sealed]

  “I have paid this provider $50 for 4 hours of work which this provider has not yet completed but will complete for us soon.”

 • hình của TZN Project for "xmm" for 6 hours [Sealed]

  “I have paid this provider $75 for 6 hours of work. This 6 hours of work is divided into two parts: 2 hours of work this provider has already completed for us and 4 hours of work which this provider has not yet completed but will complete for us soon.”

 • hình của TZN For kbob only [Sealed]

  “We hope to work with this provider again in the future.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự