Ảnh đại diện của xnn
@xnn
Member since Ngày 01 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

xnn

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have about 5 years experience in the Java programming and using of IT - technologies. I have experience in the following technologies: JSP, JSF, Spring, Acegi Security, RSS, Atom, OPML, AWT, SWT/SWING, XML (XPath, XSLT, XML Schema, DOM, SAX); in development of applications which use RDBMS by ODBC/JDBC, OJB, JDO, Hibernate(Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, FireBird); in development of applications working according to the “thin client” technology (JSP, JSF, Servlets, Struts, HTML, XML, JavaScript), in the sentence analyzers technology to parse Bank electronic documents with unstable structure, development of applications for visual building of sentence analyzers (EBNF, ANTLR, JavaCC, SableCC); in creation of many technical projects by using the CASE – means (MS Visio, Rational Rose etc.) and UML, in using in practice basic design patterns, CVS, SVN, Ant, XDoclet, basic principals and commands of Unix Shell, in the Unix (Sun Solaris 8) information systems development, in the development of corporate information systems according to J2EE technology (Sun One Application Server, IBM Web Sphere, WebLogic, Jonas, JBOSS).
$15 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của hijack MPC MPRP Tool $100.00 USD

  “No comment. Can't be objective due to the project got cancelled. While the project lasted, i was very satisfied about response and ideas.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự