Hình đại diện của xnn
@xnn
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

xnn

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have about 5 years experience in the Java programming and using of IT - technologies. I have experience in the following technologies: JSP, JSF, Spring, Acegi Security, RSS, Atom, OPML, AWT, SWT/SWING, XML (XPath, XSLT, XML Schema, DOM, SAX); in development of applications which use RDBMS by ODBC/JDBC, OJB, JDO, Hibernate(Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL, FireBird); in development of applications working according to the “thin client” technology (JSP, JSF, Servlets, Struts, HTML, XML, JavaScript), in the sentence analyzers technology to parse Bank electronic documents with unstable structure, development of applications for visual building of sentence analyzers (EBNF, ANTLR, JavaCC, SableCC); in creation of many technical projects by using the CASE – means (MS Visio, Rational Rose etc.) and UML, in using in practice basic design patterns, CVS, SVN, Ant, XDoclet, basic principals and commands of Unix Shell, in the Unix (Sun Solaris 8) information systems development, in the development of corporate information systems according to J2EE technology (Sun One Application Server, IBM Web Sphere, WebLogic, Jonas, JBOSS).
$15 USD/hr
1 Nhận xét
2.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của hijack MPC MPRP Tool $100.00 USD

  “No comment. Can't be objective due to the project got cancelled. While the project lasted, i was very satisfied about response and ideas.”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự