Ảnh đại diện của Xpertscorpion
@Xpertscorpion
Cờ của India Ahmedabad, India
Member since Ngày 01 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

Xpertscorpion

Trực tuyến Ngoại tuyến
Executive Summary • Experience in Information technology: 2 years Key Roles Played o Project Leader ? Taking care of Development ? Project Management ? Analysis and Design o Senior Programmer ? Development, Unit Testing and Deployment of the projects. Key Technologies / Domains o XML, VB 6.0,JavaScript, VBScript, HTML, DHTML, o Java, JSP, Servlets, Struts, Swing o MS-SQL Server o Microsoft Dot Net Technical Skills Technical Architecture • Object-oriented design and programming • N-tier systems and architecture Technical Skills • ASP, XML, VB 6.0,JavaScript, VBScript, HTML, DHTML • PHP , PEAR, SMARTY • Java (J2EE, EJB, XML, Swing) • C# • Tomcat, ArcIMS Server 3.0 and IIS. • JBoss Application server. Domains • Mobile Application Development • Communication • Geographical Information Systems Mobile (OS) • Symbian • PalmOS • Windows CE
$10 USD/giờ
1 đánh giá
3.7
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Sushil Kumar S. Only for XpertScorpion $500.00 USD

  “Many promises and lies! I’m very disappointed angry and nervous they(or he) wasted my time and money! Just because of this guy i lost my client.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự