Hình đại diện của Xpertscorpion
@Xpertscorpion
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

Xpertscorpion

Trực tuyến Ngoại tuyến
Executive Summary • Experience in Information technology: 2 years Key Roles Played o Project Leader ? Taking care of Development ? Project Management ? Analysis and Design o Senior Programmer ? Development, Unit Testing and Deployment of the projects. Key Technologies / Domains o XML, VB 6.0,JavaScript, VBScript, HTML, DHTML, o Java, JSP, Servlets, Struts, Swing o MS-SQL Server o Microsoft Dot Net Technical Skills Technical Architecture • Object-oriented design and programming • N-tier systems and architecture Technical Skills • ASP, XML, VB 6.0,JavaScript, VBScript, HTML, DHTML • PHP , PEAR, SMARTY • Java (J2EE, EJB, XML, Swing) • C# • Tomcat, ArcIMS Server 3.0 and IIS. • JBoss Application server. Domains • Mobile Application Development • Communication • Geographical Information Systems Mobile (OS) • Symbian • PalmOS • Windows CE
$10 USD/hr
1 Nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự