Hình đại diện của xtremeheights
@xtremeheights
Cờ của India Bhopal, India
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 04 năm 2005
0 Đề xuất

xtremeheights

Trực tuyến Ngoại tuyến
XtremeHeights is a Web 2.0 company that creates cutting edge business solutions through rich Internet applications & premium website developments. “Global Delivery Model” – We use our mature processes and tools that our clients use to keep track of their projects. Current Buzz: Web2.0, Ajax, .NET 2.0 We have developed and acquired extensive domain knowledge and in-depth technology expertise in Automotive, real estate, racingclubs, network mgmt., hotel Industry, retail, medical, media & publication….etc We provide website development, web-application development, ecommerce development, software development, server administration and SEO(Search Engine Optimization) We expertise in ASP.NET 2.0, VB.NET 2005, VB, PHP, Ruby on Rails, HTML, DHTML, JAVASCRIPT, VBSCRIPT, XHTML, CSS, MSSQL Server 2005, MSSQL Server 2000, MySQL and MSAccess.
$15 USD/hr
5 nhận xét
5.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự