Ảnh đại diện của YankoNik
@YankoNik
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

YankoNik

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have more that 14 years experience whit c/c++, c#, Sql, Asp, Asp.net, JavaScript programing.
$10 USD/giờ
12 đánh giá
2.7
  • 77%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 43%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Qualifications

Microsoft Certification Professional (2003)

Microsoft

70=316 Developing and Implementing Windows®-based Applications with Microsoft® Visual C#(TM) .NET and Microsoft® Visual Studio® .NET February 22, 2003

MCTS (2011)

Microsoft

70-431 TS : Microsoft® SQL Server(TM) 2005 - Implementation and Maintenance February 24, 2011

MCTS MS SQL 2008 (2011)

Microsoft

70-433 TS: Microsoft SQL Server 2008, Database June 21, 2011

Microsoft® Certified IT Professional ?MCITP? (2011)

Certification Number : D520-7336 Achievement Date : 10/22/2011 Certification/Version : Database Developer 2008

Microsoft® Certified Technology Specialist ?MCTS? (2011)

Microsoft

Certification Number : D586-0496 Achievement Date : 12/17/2011 Certification/Version : SQL Server® 2008,Implementation and Maintenance

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự