Hình đại diện của yarodmi
@yarodmi
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

yarodmi

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a 'hands on' Solutions Architect with the main knowledge base in data warehousing domain, for more than 12 years consulting and implementing many projects for such Tier-1 companies as: Deutsche Bank, ComScore, Verizon, Sprint, Luxoft, etc. Data management: Oracle DBA/Development (8i – 11g), Vertica, Greenplum, MS SQL(2008+), SAP HANA Presentation/application layer: Oracle BIEE, Qlikview, Tableau, Oracle APEX, SSAS, C++ Builder Data integration: Informatica Powercenter, Oracle Warehouse Builder, SSIS, SAP Data Services, Talend Languages: SQL, PL/SQL, Shell scripting, Python, Perl, C++ Infrastructure: Unix, Win, Vmware virtualization solutions Modeling: SPARX, Toad Data Modeler, Powerdesigner Domains: Financial Services (Retail and Investment banking), Telecom, Utilities Other: Data modeling, offshore\distributed team management, Trainer experience, different software development processes
$20 USD/hr
3 nhận xét
2.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Bằng Cấp

TOGAF (2012)

Open Group

Oracle 10g DBA OCP (2008)

Oracle

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự