Hình đại diện của yashacharya
@yashacharya
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 02 năm 2005
0 Đề xuất

yashacharya

Trực tuyến Ngoại tuyến
System Administrator – Ramrao Adik Institute of Technology. Period: 1 year 10 months. Technologies: RedHat Linux 6.2 / 7.1 / 7.2 / 8.0, Windows 98/NT/2000PRO & NFS, NIS, DHCP, FTP Servers on RedHat 6.2 / 7.1 / 8.0. Job Profile: Worked as a System Administrator in the college managing 5 Servers and 130 clients. The job included Networking, OS & s/w installations, troubleshooting h/w and s/w on systems with varying configurations. • Online Training Management System Period: 1 year. Technologies: ASP, SQL Server 2000, IIS, ADO, ODBC, Windows 2000PRO/ Server Professional, Windows 98, VBScripts, HTML Editors. Description: Designed & Developed a Browser Based Training Management System to facilitate the functioning of the Training Department. • Student Information Management System Period: 6 months. Technologies: Visual Basic 6.0, ODBC, Oracle 8I, ADO, Windows 2000Pro/98. Description: Designed & Developed a Student Information Management System The application development involved a software which would help the management to keep records of the student’s personal & academic information. • Library Management System Period: 6 months. Technologies: Visual Basic 6.0, ODBC, ADO, MS Access 2000,Windows 2000Pro/98. Description: Designed & Developed a Library Management System at the college to facilitate the working of the college library. The software developed was used to computerize and maintain the library records of the books, members, books issued, returned, etc. • Advanced Text Editor. Technologies: Visual Basic 6.0, Windows 2000Pro/98, Win API’s. Description: Designed & Developed an RTF Editor as a part of personal interest to make a text editor with more advanced features as compared to windows notepad.
$20 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự