Hình đại diện của yassine008
@yassine008
Làm thành viên từ 5 tháng 1, 2017
3 Đề xuất

yassine008

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! i'm full stack java developer with more than 6 years in IT area, my work is very clear and clean code, i have enough skills to handle any kind of projects using cutting edge technologies and frameworks that i've maintain within full life cycle for any project web or desktop. - JavaSE (including 9-10-11), JavaEE : 8 years experience. - Gradle, Groovy, maven, lombok. - micro-services architecture. - aws services (DynamoDB, rds, ec2, elasticbeanstalk, iam, ses, s3, Cognito, codeDeploy) - SQL, MYSQL, Hibernate ORM, JPA, MongoDB. - Spring IOC, Spring MVC, Spring AOP, Spring Data, Spring Test, Spring Security, spring cloud (stream, concul, gateway, netflix, config, openFeign, circuit-breaker), JSP. -Drools, jbpm, linux, websocket, OpenCV, Lucene. - Jersey, Soap, JerseyTest - Junit, Mockito. - XML/XSLT, maven, Git, SVN. - HTML5, CSS3...etc -Ignite cache, ehcache, caffeine, Redis, AMQP (RabbitMQ), kafka, avro, mapstruct, protoBuf, ElasticSearch. Kindly Regards.
$20 USD/hr
49 nhận xét
7.1
 • 94%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

master

2007 - 2013 (6 years)

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • Java Level 1
  75%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự